Služby

Výčet oblastí, ve kterých psům dlouhodobě pomáhám, a se kterými mohu pomoci i tomu vašemu.
Ceník zde budete hledat marně - veškeré činnosti poskytuji ve svém volném čase a bez nároku na mzdu.

V současné době si zároveň rozšiřuji své znalosti v oboru manuální fyzioterapie psů - primárně BMT Bowen a Dornova metoda.


soukromé domácí útočiště pro podvedené psy

 • azyl pro nechtěné psy velkých plemen a s poruchami chování
 • dočasné i trvalé umístění opuštěných a nechtěných psů
 • poskytnutí lásky, pochopení, nového domova a následné péče
 • socializace, výchova a výcvik pro lepší šanci na adopci
 • zprostředkování adopce a umístění psů do nových domovů


poradenství v oborech etologie a psychologie psů

 • konzultace v komunikaci, socializaci, výchově a výcviku
 • druhy a význam jednotlivých komunikačních prvků
 • pyramida potřeb, hodnostní postavení a hierarchie
 • principy fungování paměti, způsoby a druhy učení
 • reflexy a reakce, emoce a jejich projevy
 • vzorce chování a náprava nežádoucího


manuální fyzioterapie psů a první pomoc pro psy

 • náprava akutních, chronických i geriatrických obtíží
 • rekondiční, rehabilitační a regenerační masáže
 • ošetření spoušťových bodů ve svalových vláknech
 • urgentní medicína a paliativní péče